چگونـه تشکـر کنیـم ؟ چگونـه انتقـاد کنیـم؟چگـونه بحـث کنیـم؟

چگونـه تشکـر کنیـم ؟

تشکر باید از صمیم قلب باشد.تشکر را به صراحت و با لحن رسا بیان کنید.به هنگام تشکر، اسم طرف را بگوئید.به چشمان طرف مقابل نگاه کنید.( اما خیره نشوید!)همیشه به فکر قدردانی و تشکر از دیگران باشید.بطور غیرمنتظره از دیگران تشکر کنید.

چگونـه انتقـاد کنیـم؟انتقاد بایستی بطور کاملاً محرمانه و دور از چشم دیگران انجام شود.پیش از بیان انتقاد، کلام محبت‌آمیزی به زبان بیاورید.از عمل انتقاد کنید نه از عامل.راه‌حلهای معقول و عملی پیشنهاد کنید.همکاری دیگران را با خواهش جلب کنید نه با دستور.برای هر لحظه فقط یک انتقاد کافی است.با لحن دوستانه انتقاد خود را پایان دهید چگـونه بحـث کنیـم؟بگذارید طرف مقابل موضع خود را کاملاً تشریح کند.قبل از پاسخ دادن کمی تأمل کنید.اصرار نداشته باشید صد درصد برنده شوید.موضع خود را به آرامی و به دقت بیان کنید.      

 برای طرف راه فراربگذاریدبگوئیدشایداوبه همه حقایق دسترسی نداشته است .

راهی راپیشنهاد کنید که او بتواند خود را تبرئه کند.

/ 0 نظر / 24 بازدید