Religion

 Religion


شاید هدف از زندگی ما در این دنیا این نباشد که خدا را بپرستیم ، بلکه این باشد که او را خلق کنیم

آرتورکلارک
 
  اگر خدا وجود دارد ، من فکر میکنم که بعید است او آنقدر بیهوده و لوس باشد که از این که افرادی در وجود داشتن او شک کنند آزرده شود

برتراند راسل
 
 
 یک فیلسوف تا به حال هرگز یک روحانی را نکشته است ، در حالی که روحانیون فلاسفه زیادی را کشته اند

دنیس دیروت
 
  
 وقتی که مردم بیشتر آگاه میشوند ، کمتر به روحانی و بیشتر به معلم توجه میکنند

رابرت گری اینگر سول

 
 
 ادیان همه مانند یکدیگرند . آنها مبتنی برافسانه ها و اسطوره ها هستند
 
توماس جفرسون
 
 
  دین بهترین وسیله برای ساکت نگه داشتن عوام است
 
ناپلئون بناپارت
 
 
 
 وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند ، در دستشان کتاب مقدس داشتند و ما زمینهایمان را داشتیم

 پنجاه سال بعد ، ما کتاب های مقدس را در دست داشتیم و آنها زمین های ما را

 جومو کیانتا

 
 
 خداوند زائیده ترس انسان از طبیعت است
 
 آربیتر
 
 
 
 مذهب تنها برای بردگی انسان ها خلق شده است
 
 ناپلئون
 
 
 
 روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبیعى مرد و زن حساسیت دارد ، اما از کنار فقر وفلاکت مى گذرد

سوزان ارتس
 
 
 
 اگر کسى یک نفر را بکشد قاتل است . اگر میلیون ها نفر را بکشد فاتح است و اگر همه را بکشد خداست

ژان روستان
 
 
 
 قسمتهایى از انجیل را که نمى فهمم ناراحتم نمى کنند . قسمتهایى از آن را که مى فهمم عذابم میدهد

مارک تواین
 
 
 
مذهب مردم را متقاعد کرده که : مردی نامرئی در آسمانها زندگی میکند که که تمام رفتارهای تو را زیر نظر دارد . لحظه به لحظه آن را و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام کارهایی که تو نباید آنها را انجام دهی و اگر یکی از این کارها را انجام دهی ، او تو را به جائی میفرستد که پر از آتش و دود و سوختن و شکنجه شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا زندگی کنی ، رنج بکشی ، بسوزی و فریاد و ناله کنی ... ولی او تو را دوست دارد !

جورج کارلین
 
 

انسان بی خدا همانند ماهی بدون دوچرخه است

گلوریا استینم
 
 

مذهب مانند قرص است ، نجویده فرو دهید .

ناشناس

 
 
ایمان یعنی این که نخواهی بدانی واقعیت چیست
 
نیچه
 
 
 
یکی از بزرگترین تراژدی های بشریت این است که اخلاقیات به وسیله دین دزدیده شده است

آرتور سی کلارک
 
 

مذهب ، آه خلق ستمدیده است . قلب دنیای بی قلب و روح شرایط بی روح . مذهب افیون توده هاست.

کارل مارکس
 
 

آنجا که علم پایان می یابد ، مذهب آغاز میگردد

بنجامین دیزرائیلی
 
 

دین افساری است که به گردنتان میاندازند تا خوب سواری دهید و هرگز پیاده نمیشوند . باشد که رستگار شوید

کائوچیو
 
 

اولین روحانی ، شیادی بود که به یک ابله رسید

والتر
 

/ 0 نظر / 26 بازدید