به نام نامی دوست

مقدمه

فن آوری اطلاعات

((IT چیست؟

آی تی با فن آوری اطلاعات

(Information Technology) و آی تی سی یا فن آوری دسترسی به اطلاعات (Information Technology Communication ) واژه هایی هستند که از این پس بیشتر بر زبان ها جاری می شوند. برداشت هرکس از این مفاهیم بستگی به وسعت دانش و اطلاعات و میزان ارتباط زندگی او با این مفاهیم دارد. امروزه « قدرتدر دانش است» (Power is Knowledge) وآی تی وآی تی سی محصول تلاش تاریخی بشر درجهت سهولت دسترسی همه ی انسان ها به دانش واطلاعات می باشند،نوشتن کتاب و سپس نوشتن فهرست برای کتاب،ایجاد کتابخانه و سپس تهیه ی لیست کتابهای موجود در کتابخانه و طقه بندی موضوعی آن وتبدیل کتابها به لوح و سی دی و نهایت اینترنت وبزرگراههای اطلاع رسانی نمادهایی از این تلاش تاریخی بشر می باشند. هر کس در دو حالت می تواند با آی تی سروکار داشته باشد در مقام مصرف کننده اطلاعات ودرمقام تولید کننده ی آن که در هر دو حالت نیاز به دانش دارد، دانش مصرف و دانش تولید،اینترنت نمادی از تکاپوی صدها میلیون انسانی است که روزانه در مقام تولید و یا مصرف

باآی تی یا فن آوری اطلاعات سروکار دارند

. تکنولوژی اطلاعات ( (IT

شامل سخت افزارها،نرم افزارها وتکنیکهایی می شود که از طریق آنها به اطلاعات سروسامان می دهیم و یا از طریق آنها دستیابی به اطلاعات مورد نظر را بر خود و دیگران آسان می کنیم، مثلا امروزه شما می توانید بانوشتن کلمه ی

« ایدز» یا «سرطان مری»،«نلسون ماندلا» یا «گاندی» و یا هر مطلب دلخواه دیگر در یک موتور جستجو در اینترنت مانند گوگل ،همه ی مطالب در مورد سوژه ی مورد نظر را بدست آورید ویا مثلا اگر بخواهید اطلاعاتی در مورد بخش خاصی از زندگانی گاندی مثل «رابطه ی گاندی با نهرو » کسب نمایید کافی است این دو کلمه را درموتور جستجو نوشته وفرمان جستجو بدهید تا همه ی مطالب مربوط به آن دو را طی چند ثانیه بدست آورید،این دساورد بزرگ از طریق تکنولوژی اطلاعات شامل کامپیوتر،مخابرات ونرم افزارهایی مثل مجموعه ی آفیس و نرم افزارهای مشابه دیگر ممکن گردیده است که به آن آی تی می گوییم،این کتاب تلاشی است برای آشنایی بیشتر شما با آی تی . من از هر فرصتی استفاده کردم تا بر این نکته ی بسیارحیاتی تأکید نمایم که برای ما ایرانیان ضرورت تسلط بر زبان انگلیسی از مهمترین ضروریات عصر حاضر است و اگر ایرانی بقای زبان فارسی و بالاتر از آن هویت ایرانیش را در مقطعی از زمان مدیون فردوسی است،امروز اما بقای توأم با سربلندی ما ایرانیان منوط به تسلط بر زبان انگلیسی به عنوان یک ابزار (ونه فرهنگ ) است،نمی توانیم از آی تی و یا فن آوری اطلاعات سخن بگوییم ودر عین حال نسبت به بدیهی ترین لوازمات آن بی توجه باشیم، بدون تردید اگر فردوسی در این مقطع از زمان زنده می بود شاه بیت طرحی که او برای بقا و سر بلندی این ملت در «دهکده ی کوچک جهانی » طراحی می کرد، همانا بر نامه ریزی گسترده برای حل بزرگترین مشکل ارتباطی آنها (عدم تسلط بر زبان انگلیسی ) بود مشکلی که بهره برداری از دستاوردهای سترگ فن آوری اطلاعات را بر آنان سخت دشوار نموده است.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید