سال نو نگاه نو

 

اینگونه نگاه کنیم:
مرد را به عقلش نه به ثروتش
 
.
زن را به وفایش نه به جمالش
 
.
 
دوست را به محبتش نه به کلامش
 
.
 
عاشق را به صبرش نه به ادعایش
 
.
 
مال را به برکتش نه به مقدارش
 
.
 
خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
 
.
 
اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش
 
.
 
غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
 
.
 
درس را به استادش نه به سختیش
 
.
 
دانشمند را به علمش نه به مدرکش
 
.
 
مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش
 
.
 
نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش
 
.
 
شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
 
.
 
دل را به پاکیش نه به صاحبش
 
.
 
جسم را به سلامتش نه به لاغریش
 
.
 
سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش
 
/ 0 نظر / 23 بازدید