سحر نامه2

دوستت دارم عزیزم خیلی خیلی خیلی ، خیلی ها میگن اگه به معشوقت زیاد بگی دوستت دارم اون زود تو را از یاد می بره و به کس دیگری عشق می ورزد، ولی من به تو اطمینان دارم پس دوستت دارم.

اما خیلی ها، راست می گفتند دوست جوون .با این وجود باز هم دوستت دارم.

/ 0 نظر / 15 بازدید